Hotel Dalmacija Hrvatska, Last Minute, Otok Murter, HOTEL COLENTUM, MURTER
 
Akcije
Home
Biciklizam hodanje planinarenje
Hotel
Sobe
Bazen
Plaže
Sport
Ostali sadržaji
Cijene
Rezervacije
Dojmovi


 

 
SUPER AKCIJA
Broj soba ogranicen
Rezervacije samo do 15.05.2010.  

 

Hotel Dalmacija Hrvatska - Izvod iz Zakona

 

MINISTARSTVO TURIZMA
Na temelju odredbi članka 9. stavka 4., članka 16. stavka 3., članka 17. stavka 2., članka 18. stavka 2. i članka 22. stavka 5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
(»Narodne novine«, broj 49/03 - pročišćeni tekst i 117/03), ministrica turizma donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU, KATEGORIZACIJI, POSEBNIM STANDARDIMA I POSEBNOJ KVALITETI SMJEŠTAJNIH OBJEKATA IZ SKUPINE Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk

(NN 132/03)

 

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk (»Narodne novine«, broj 48/02 i 108/02), u članku 2:

U stavku 2. iza riječi: »građevina« stavlja se točka, a riječi: »ako ovim Pravilnikom za pojedinu vrstu smještajnog objekta nije propisano drukčije« brišu se.

U stavku 3, u točki 6. riječi: »najviše šest mjeseci prije ili tri mjeseca poslije« zamjenjuju se riječima: »prije ili najviše šest mjeseci poslije«.

Iza stavka 6. dodaju se stavci 7., 8. i 9. koji glase:

»(7) Iznimno, od odredbi stavka 3. točke 8. ovog članka, neće se smatrati postojećim smještajnim objektom objekt kod kojeg je dogradnja i/ili nadogradnja kapaciteta do ukupno 25 smještajnih jedinica započela nakon 31. XII. 2003. godine. Kod toga objekta u ukupnom novonastalom kapacitetu može biti do 20% kapaciteta prema uvjetima za modul postojećeg smještajnog objekta, odgovarajuće kategorije.

(8) Iznimno, od odredbi stavka 3. točke 8. ovog članka, neće se smatrati postojećim smještajnim objektom objekt koji je nastao prenamjenom iz objekta druge namjene, ako je prenamjena objekta započela nakon 31. XII. 2003. godine.

(9) Dokazi o početku dogradnje i nadogradnje smještajnog objekta i o započinjanju prenamjene objekta druge namjene u smještajni objekt, iz stavka 7. i 8. ovog članka, jesu isprave pribavljene sukladno posebnim propisima.«

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Smještajni objekti, ako ovim Pravilnikom za pojedinu vrstu smještajnog objekta nije drukčije propisano, mogu imati sljedeće vrste smještajnih jedinica:

1. Sobu koja se sastoji od: predprostora, spavaćeg dijela i kupaonice, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano;

2. Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krkski apartman (suite) koji se sastoji od: predprostora, sobe za spavanje, prostora ili prostorije za boravak i kupaonice, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano; Prilog I

3. Studio apartman koji se sastoji od: predprostora, prostorije s dijelovima namijenjenima i opremljenima za spavanje, za boravak, za kuhanje i blagovanje, te kupaonice, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano;

4. Apartman koji se sastoji od: predprostora, sobe za spavanje, prostorije za boravak, kuhanje i blagovanje, te kupaonice, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, u vrsti Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk smještajna jedinica može biti i obiteljska soba (family room). Obiteljska soba (family room) sastoji se od: predprostora, dvije prostorije i/ili prostora za spavanje i kupaonice, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(3) Iznimno od stavka 1. točke 3. ovog članka, u postojećim smještajnim bjektima Studio apartmanom može se smatrati i apartman koji površinom modula i opremom ispunjava uvjete za Studio apartman kategorije koja se smještajnom objektu utvrđuje.

(4) Jednom smještajnom jedinicom smatrat će se sve prostorije i prostori unutar smještajne jedinice u koju se ulazi kroz jedna vrata.

(5) Sve smještajne jedinice u smještajnom objektu moraju biti pojedinačno označene na uobičajeni način, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.«

Članak 3.

U članku 7. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk mora imati: prijemni hol u kojem je recepcija, najmanje pet smještajnih jedinica koje sve moraju imati kupaonicu, ugostiteljske sadržaje (kuhinju i blagovaonicu), ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(3) Smještajne jedinice u Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk mogu biti sobe i/ili Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krkski apartmani (suite) i iznimno, obiteljske sobe (family room), ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.«

Članak 4.

U članku 8., u stavku 3. iza riječi: »(suite)« dodaju se riječi: »i obiteljske sobe (family room).«

Članak 5.

U članku 9. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk je smještajni objekt u kojemu se gostima obvezno pružaju usluge smještaja i doručka, a mogu se pružati i druge ugostiteljske usluge, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk mora imati: prijemni hol u kojem je recepcija, najmanje pet smještajnih jedinica koje sve moraju imati kupaonicu. Više od 50% smještajnih jedinica mora biti ustrojeno i opremljeno tako da gost može sam pripremati jela, ugostiteljske sadržaje (kuhinju i blagovaonicu), ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.«

Članak 6.

U članku 11. stavak 1. i stavak 7. mijenjaju se i glase:

»(1) Turističko naselje je smještajni objekt u kojemu se gostima obvezno pružaju usluge smještaja s doručkom, a mogu se pružati i druge ugostiteljske usluge, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano. U Turističkom naselju gostu se mora osigurati mogućnost bavljenja športom i/ili drugim oblicima rekreacije na otvorenom prostoru, prilagođenima specifičnim uvjetima destinacije.«

»(7) Unutar vrste Turističko naselje mogu se nalaziti i smještajni objekti vrste: Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk, Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk i/ili Kamp. Vrsta Turistički apartmani može se nalaziti samo u Turističkom naselju – postojeći objekt. Ako se ove vrste smještajnih objekata prostorno nalaze unutar vrste Turističko naselje, tada se ti smještajni objekti kategoriziraju zasebno i samostalno primjenom propisa koji se na njih odnose. Smještajnim objektima koji se mogu nalaziti unutar Turističkog naselja mora poslovati ugostitelj koji posluje Turističkim naseljem. Unutar turističkog naselja ne mogu se nalaziti smještajni objekti kojima posluju drugi ugostitelji i/ili objekti u kojima ugostiteljske usluge pružaju građani.«

Članak 7.

U članku 12. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Turistički apartmani je smještajni objekt u kojem se gostima pružaju samo usluge smještaja u smještajnim jedinicama ustrojenim i opremljenim tako da gost može sam pripremati jela.

(2) Smještajni objekt Turistički apartmani funkcionalna je cjelina koju čini više smještajnih jedinica u jednoj ili više samostojećih građevina, koje su u cijelosti namijenjene profesionalnom obavljanu ugostiteljske djelatnosti i koriste se isključivo u turističke svrhe. Građevine u kojima se nalaze smještajne jedinice turističkih apartmana ne mogu imati više od 3 etaže. Iznimno, u postojećim smještajnim objektima smatra se odgovarajućim zatečeno stanje (etaža) građevina.«

Članak 8.

U članku 13., u stavku 2., riječi: »je samostojeća građevina koja« brišu se.

Članak 9.

U članku 14. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci: 3., 4. i 5., postaju stavci: 2., 3. i 4.

Članak 10.

Iza članka 16. mijenja se naslov: »1.1. Nesmetano kretanje i boravak gostiju i zaposlenog osoblja« tako da glasi:

» 1.1. Nesmetano kretanje i boravak gostiju i zaposlenog osoblja, te mogućnost parkiranja motornioh vozila«.

Članak 11.

U članku 17. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4., koji glase:

»(3) Smještajni objekt u pravilu mora imati osiguranu mogućnost parkiranja motornih vozila: parkiralište ili garažu, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovog članka, smještajni objekt koji se nalazi na mjestu nedostupnom za promet motornih vozila ili na mjestu sa zabranom prometa motornih vozila, ne mora imati osiguranu mogućnost parkiranja motornih vozila.«

Članak 12.

U članku 18. mijenja se stavak 3. i glasi:

»(3) Oznake o vrsti, kategoriji, posebnom standardu i posebnoj kvaliteti smještajnog objekta moraju se isticati na standardiziranoj ploči sukladno ovom Pravilniku.«

Članak 13.

Iza članka 28. mijenja se naslov: »1.12. Uvjeti za osobe s posebnim potrebama« tako da glasi:

»1.12. Uvjeti za osobe s invaliditetom«

Članak 14.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»(1) Novi smještajni objekti u dijelu: ulaza, komunikacija u zajedničkim prostorima i sanitarijama u zajedničkim prostorima, moraju ispunjavati uvjete za osobe s invaliditetom sukladno posebnim propisima, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Na ulaznim vratima smještajne jedinice moraju biti označene odgovarajućim reljefnim oznakama. Dizala, ako ih smještajni objekt ima moraju imati odgovarajuću ploču za upravljanje dizalom s reljefnim oznakama i sustav zvučnog informiranja o smjeru kretanja dizala.«

Članak 15.

U članku 31., iza alineje četvrte dodaje se alineja peta koja glasi:

»– Modul obiteljske sobe (family room) čini ukupna korisna površina: predprostora (ako ga ima), dvije prostorije ili dva prostora za spavanje i kupaonice.«

Članak 16.

U članku 32., u stavku 1., iza alineje četvrte dodaje se alineja peta koja glasi:

»– Modul obiteljske sobe (family room) čini ukupna korisna površina: predprostora, dvije prostorije ili dva prostora za spavanje i kupaonice.«

Članak 17.

U članku 34., u stavku 1., u alineji drugoj iza riječi: »modul studio apartmana« stavlja se zarez i dodaju riječi: » modul apartmana i modul obiteljske sobe (family room).«

Članak 18.

Članak 36. mijenja se i glasi:

»(1) Kapacitet smještajnog objekta utvrđuje se prema broju smještajnih jedinica i njihovom kapacitetu.

(2) Kapacitet smještajne jedinice, ako ovim Parvilnikom nije drukčije propisano, određuje se:

1. za postojeće objekte prema broju kreveta ovisno o površini propisanog modula,

2. za nove objekte prema broju kreveta neovisno o površini propisanog modula.

(3) S obzirom na kapacitet soba može biti:

1. jednokrevetna – ima jedan krevet za jednu osobu,

2. dvokrevetna – ima dva kreveta za jednu osobu ili jedan krevet za dvije osobe.

(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka, u postojećim smještajnim objektima soba s obzirom na kapacitet može biti i trokrevetna ako je površina modula sobe veća za 3 m2 od površine propisane za dvokrevetnu sobu.

(5) Iznimno od stavka 3. ovog članka, u jednokrevetnoj i dvokrevetnoj sobi, ako je površina modula sobe veća za 3m2 od propisane za utvrđeni kapacitet sobe, na zahtjev gosta, može se namjestiti dodatni krevet.

(6) Obiteljska soba (family room) u Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk može imati najviše do četiri kreveta.

(7) S obzirom na kapacitet: Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krkski apartman, studio apartman i apartman, mogu biti:

1. Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krkski apartman (suite) sa dvokrevetnom prostorijom za spavanje,

2. studio apartman sa najviše četiri kreveta (pomična i/ili fiksna ako su ovim Pravilnikom dozvoljeni),

3. apartman sa najviše šest kreveta u tri prostorije za spavanje.

(8) Iznimno od stavka 7. ovog članka, na prostorije za spavanje u Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krkskom apartmanu (suite) i apartmanu odgovarajuće mogu se primjeniti odredbe stavka 4. i 5. ovog članka.

(9) Iznimno od stavka 7. ovog članka, u smještajnim jedinicama iz istog stavka, u prostoriji za boravak, ako smještajna jedinica ima takvu prostoriju, mogu biti dva dodatna kreveta, ako dodatnih kreveta nema u prostoriji/ama za spavanje.

(10) Kreveti u smještajnoj jedinici, iznimno, mogu biti smješteni i jedan iznad drugoga - kreveti na kat. Uz krevet na kat također se obvezno nalaze na odgovarajući način postavljeni propisani elementi. Postavljanje kreveta na kat nema nikakvog utjecaja na propisanu površina modula smještajne jedinice koja mora odgovarati propisanoj za kapacitet sobe.

(11) Pod pojmom »dodatni krevet« iz odredbi ovog članka podrazumijeva se krevet postavljen na zahtjev gosta, koji nije stalno namješten u smještajnoj jedinici. Uz takav krevet ne moraju se nalaziti obvezatni propisani elementi (noćni ormarić i noćna svjetiljka). Takav krevet ne izražava se u kapacitetu smještajne jedinice.«

Članak 19.

U članku 37. riječi: »sanitarije u javnim prostorima i prostorijama namijenjenim gostima«, zamjenjuju se riječima: »sanitarije u zajedničkim prostorima i prostorijama namijenjenim gostima (uz recepciju, ugostiteljske sadržaje i dr.), ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.«

Članak 20.

U članku 48: stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Kuhinja mora imati sljedeće prostore, opremu, uređaje i pravila postupanja:

1. Hlađenu i odvojenu prostoriju za hladnu i obrađenu hranu (salate, umaci i sl.), ako ovim Pravilnikom nije drukčije Propisano;

2. Prostore i uređaje za čišćenje i obradu namirnica, s dvodjelnim koritima, s radnim površinama od nehrđajućeg čelika, odvojeno, za obradu: ribe, mesa, povrća i voća (ovisno o ponudi jela). Ovi prostori i uređaji mogu se nalaziti i u funkcionalnoj blizini kuhinje, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano;

3. Odgovarajuće radne površine i police;

4. Koš za otpatke kraj svake radne površine;

5. Odgovarajuće uređaje za termičku obradu hrane, pića i napitaka;

6. Kuhinjske krpe u uporabi samo u slučaju termičke obrade hrane;

7. Uređaje za odvod dima, pare i mirisa, koji omogućavaju da se u ostalim prostorijama i prostorima smještajnog objekta ne šire emisije;

8. Primjereno posuđe odgovarajuće kvalitete;

9. Obrađena hrana spremljena na temperaturi do najviše 100 C;

10. Odvojene prostore s dvodijelnim sudoperima za pranje crnog i za pranje bijelog posuđa, s tekućom toplom i hladnom vodom. Ako se posuđe pere u stroju za pranje posuđa, tada je dostatan jednodijelni sudoper za svaku od navedenih vrsta posuđa;

11. Klima, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano;

12. Umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom, sapun, četkica za pranje ruku, papirnati ručnici ili aparat za sušenje ruku, za osoblje u kuhinji;

13. Osoblje mora nositi odjeću i kape namijenjene za rad u kuhinji (kuharsku odoru);

14. Znak o zabrani konzumiranja hrane;

15. Vatrootpornu tkaninu za gašenje požara;

16. Kutija s materijalom za prvu pomoć na vidnom i lako dostupnom mjestu.«;

stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Sve radne površine i police u kuhinji moraju imati gornju plohu od nehrđajućeg materijala koji se lako čisti, ne smije biti od drveta.«;

stavak 8. briše se.

Članak 21.

Iza članka 48. dodaje se nova podtočka 1.16. 3a. i naslov koji glasi:

»1. 16. 3a. Ostale kuhinje:

– druga ili druge kuhinje ako postoje uz kuhinju iz članka 48. Pravilnika,

– kuhinja u slučaju kada se pružaju samo usluge doručka i u smještajnim objektima koji imaju do 25 smještajnih jedinica, a uz usluge doručka pružaju i ostalu prehranu«

Članak 22.

Iza podtočke 1.16.3a. i naslova: »Ostale kuhinje . . .« dodaje se članak 48a. koji glasi:

»Članak 48a.

(1) Iznimno od odredbi članka 48. stavka 1. i 3. ovog Pravilnika, ako smještajni objekt ima više ugostiteljskih sadržaja u kojima se pružaju usluge prehrane, a koji imaju svaki svoju kuhinju, tada samo jedna kuhinja mora biti u cijelosti opremljena i uređena u skladu s odredbama članka 48. ovog Pravilnika, a druga odnosno ostale kuhinje moraju imati slijedeće prostore, opremu, uređaje i pravila ponašanja:

1. Najmanje jedan rashladni uređaj;

2. Najmanje jedan dvodijelni sudoper, s tekućom toplom i hladnom vodom, za pripremu namirnica;

3. Odgovarajuće radne površine i police;

4. Koš za otpatke kraj svake radne površine;

5. Odgovarajuće uređaje za termičku obradu hrane, pića i napitaka;

6. Kuhinjske krpe u uporabi samo u slučaju termičke obrade hrane;

7. Uređaje za odvod dima, pare i mirisa, koji omogućavaju da se u ostalim prostorijama i prostorima smještajnog objekta ne šire emisije;

8. Primjereno posuđe odgovarajuće kvalitete;

9. Klima, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano;

10. Umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom, sapun, četkica za pranje ruku, papirnati ručnici ili aparat za sušenje ruku, za osoblje u kuhinji;

11. Osoblje mora nositi odjeću i kape namijenjene za rad u kuhinji (kuharsku odoru);

12. Znak o zabrani konzumiranja hrane;

13. Vatrootpornu tkaninu za gašenje požara;

14. Kutija s materijalom za prvu pomoć na vidnom i lako dostupnom mjestu.

(2) Iznimno od odredbi članka 48. stavka 1. i 3. ovog Pravilnika, smještajni objekti u kojima se od prehrane pružaju samo usluge doručka i smještajni objekti koji imaju do 25 smještajnih jedinica, a uz usluge doručka pružaju i ostalu prehranu, mogu imati kuhinju koja ima slijedeće prostore, opremu, uređaje i pravila ponašanja:

1. Priručni prostor za čuvanje namirnica za dnevnu uporabu, u koju svrhu može poslužiti i rashladni uređaj, koji može biti u funkcionalnoj blizini kuhinje;

2. Najmanje jedan rashladni uređaj, koji se može nalaziti i u funkcionalnoj blizini kuhinje;

3. Najmanje jedan dvodjelni sudoper, s tekućom toplom i hladnom vodom, za pripremu namirnica;

4. Odgovarajuće radne površine i police;

5. Koš za otpatke kraj svake radne površine;

6. Odgovarajuće uređaje za termičku obradu hrane, pića i napitaka;

7. Kuhinjske krpe u uporabi samo u slučaju termičke obrade hrane;

8 Uređaje za odvod dima, pare i mirisa, koji omogućavaju da se u ostalim prostorijama i prostorima smještajnog objekta ne šire emisije;

9. Primjereno posuđe odgovarajuće kvalitete;

10. Dvodijelni sudoperi za pranje crnog i za pranje bijelog posuđa, s tekućom toplom i hladnom vodom. Ako se posuđe pere u stroju za pranje posuđa, tada je dostatan jednodjelni sudoper za svaku od navedenih vrsta posuđa;

11. Klima, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano;

12. Umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom, sapun, četkica za pranje ruku, papirnati ručnici ili aparat za sušenje ruku, za osoblje u kuhinji;

13. Osoblje mora nositi odjeću i kape namijenjene za rad u kuhinji (kuharsku odoru);

14. Znak o zabrani konzumiranja hrane;

15. Vatrootpornu tkaninu za gašenje požara;

16. Kutija s materijalom za prvu pomoć na vidnom i lako dostupnom mjestu.

(4) Na kuhinje iz stavka 1. i 2. ovog članka, na odgovarajući način, primjenjuju se odredbe članka 48. stavka 2., 5., 6. i 7. i odredbe članka 49. ovog Pravilnika.«

Članak 23.

U članku 49. u stavku 2. broj: »1,80 m« zamjenjuje se brojem: »2,00 m«.

Članak 24.

Članak 50. mijenja se i glasi:

»(1) Ugostitelj koji posluje s više smještajnih objekata u kojima se pružaju usluge prehrane, može pripremu i obradu namirnica za pripremanje jela u tim smještajnim objektima organizirati na jednom mjestu – u centralnoj pripremnici namirnica.

(2) Centralna pripremnica namirnica mora imati:

1. Odgovarajuće rashladne uređaje za čuvanje neobrađenih namirnica;

2. Odgovarajuće rashladne odnosno termičke uređaje za odlaganje obrađenih i poluobrađenih namirnica i proizvoda;

3. Odgovarajuće uređaje za termičku obradu hrane;

4. Uređaje za odvod dima, pare i mirisa;

5. Radne površine i police;

6. Kraj svake radne površine koš za otpatke;

7. Zasebne prostore (boksove) s odgovarajućim koritima i radnim površinama od nehrđajućeg čelika, za pripremu namirnica, odvojeno, za obradu: ribe, mesa, povrća;

8. Strojeve i pribor za obradu namirnica;

9. Posuđe za odgovarajuće namjene;

10. Odvojene prostore s dvodijelnim sudoperima za pranje crnog i za pranje bijelog posuđa, s tekućom tolom i hladnom vodom. Ako se posuđe pere u stroju za pranje posuđa, tada je dostatan jednodijelni sudoper za svaku od navedenih vrsta posuđa;

11. Za potrebe osoblja poseban umivaonik s tekućom hladnom i toplom vodom, odgovarajućim priborom i sredstvom za pranje, dezinfekciju i sušenje ruku;

12. Osoblje mora nositi odjeću i kape namijenjene za rad u kuhinji (kuharsku odoru);

13. Upozorenje o zabrani konzumiranja hrane, izloženo na vidljivom mjestu;

14. Kutiju opremljenu materijalom za prvu pomoć, na vidnom i lako dostupnom mjestu;

15. Vatrootpornu tkaninu za gašenje požara;

16. Odgovarajuću opremu i uređaje za dostavu obrađenih namirnica, koji udovoljavaju sanitarnim uvjetima.

(3) Na centralnu pripremnicu namirnica odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 48. stavka 2., 5., 6. i 7. i odredbe članka 49. ovog Pravilnika.

Članak 24.

Članak 57. mijenja se i glasi:

»(1) Za zaposleno osoblje smještajni objekt mora imati: garderobu, odgovarajući broj sanitarija (zahodi, tuš kupaonice) i druge prostorije.

(2) U garderobi ili odgovarajućoj prostoriji, za svaku zaposlenu osobu mora biti garderobni ormarić s ključem. Za osoblje koje radi na pripremanju i usluživanju jela mora biti osiguran dvodijelni garderobni ormarić. Radna odjeća osoblja koje radi na pripremi jela ne smije se odlagati u ormarić u isti dio gdje se odlaže osobna odjeća.

(3) Smještajni objekt u kojem se pružaju ugostiteljske usluge u bilo kojoj vrsti odnosno prostoru ili prostoriji ugostiteljskog sadržaja za osoblje koje podliježe sanitarnom nadzoru, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano, mora imati sanitarije:

1. jedan zahod, pisoar na tekuće ispiranje, predprostor u kojem je umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom,

2. jednu tuš kabinu.

(4) Za zaposleno osoblje koje ne podliježe sanitarnom nadzoru, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano, smještajni objekt mora imati sanitarije:

1. jedan zahod za žene s predprostorom u kojem je umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom

2. jedan zahod za muškarce s prostorom u kojem je pisoar i predprostorom s umivaonikom,

3. jednu tuš kupaonicu.

(5) Iznimno od odredbi stavka 1. i 4., ovog članka, smještajni objekt u kojem u jednoj smjeni radi do 5 osoba i smještani objekt koji ima do 25 smještajnih jedinica, ne moraju imati sanitarije za osoblje koje ne podliježe sanitarnom nadzoru. To osoblje može se služiti sanitarijama u zajedničkim prostorima u smještajnom objektu.

(6) Sanitarije za zaposleno osoblje moraju biti odgovarajuće opremljene opremom i priborom za održavanje higijene. Moraju biti smještene tako da im osoblje može prići ne prolazeći prostorijama i prostorima namjenjenim gostima smještajnog objekta. Sanitarije za osoblje koje podliježe sanitarnom nadzoru moraju biti u blizini radnih prostorija toga osoblja odnosno u prostoru koji s tim prostorijama čini funkcionalnu cjelinu.

(7) Smještajni objekt u kojem u jednoj smjeni radi više od 20 osoba mora imati blagovaonicu ili poseban prostor za blagovanje zaposlenog osoblja, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(8) Iznimno od stavka 7. ovog članka, ako sa više smještajnih objekata na istoj lokaciji posluje jedan ugostitelj, tada ti objekti mogu imati jednu zajedničku blagovaonicu za zaposleno osoblje iz svih smještajnih objekata.«

Članak 25.

Članak 59. mijenja se i glasi:

»(1) Postojeći smještajni objekti kategoriziraju se u sljedeće kategorije:

1. Vrsta: »Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk« kategorizira se u četiri kategorije:

– dvije zvjezdice,

– tri zvjezdice,

– četiri zvjezdice,

– pet zvjezdica.

Depandansa Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk kategorizira se kao i Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

2. Vrsta: »Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk« kategorizira se u četiri kategorije:

– dvije zvjezdice,

– tri zvjezdice,

– četiri zvjezdice,

– pet zvjezdica.

Depandansa Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk kategorizira se kao i Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

3. Vrsta: »Turističko naselje« kategorizira se u četiri kategorije:

– dvije zvjezdice,

– tri zvjezdice,

– četiri zvjezdice,

– pet zvjezdica.

4. Vrsta: »Turistički apartmani« kategorizira se u tri kategorije:

– dvije zvjezdice,

– tri zvjezdice,

– četiri zvjezdice.

5. Vrsta: »Pansion« kategorizira se u dvije kategorije:

– standard,

– komfor.

6. Vrsta: »Guest house« kategorizira se u dvije kategorije:

– standard,

– komfor.

(2) Novi smještajni objekti kategoriziraju se u slijedeće kategorije:

1. Vrsta: »Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk« kategorizira se u tri kategorije:

– tri zvjezdice,

– četiri zvjezdice,

– pet zvjezdica.

Depandansa Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk kategorizira se kao i Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

2. Vrsta: »Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk« kategorizira se u tri kategorije:

– tri zvjezdice,

– četiri zvjezdice,

– pet zvjezdica.

Depandansa Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk kategorizira se kao i Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

3. Vrsta: »Turističko naselje« kategorizira se u tri kategorije:

– tri zvjezdice,

– četiri zvjezdice,

– pet zvjezdica.

4. Vrsta: »Turistički apartmani« kategorizira se u dvije kategorije:

– tri zvjezdice,

– četiri zvjezdice.

5. Vrsta: »Pansion« kategorizira se u jednu kategoriju:

– komfor.

(3) Depandansa pripadajuća smještajnom objektu kategorizira se odgovarajućom primjenom elemenata propisanih za kategorizaciju smještajnog objekta kojem pripada.

(4) Iznimno od odredbe stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka, depandanse u postojećim smještajnim objektima, osim depandanse u postojećem smještajnom objektu koji se kategorizira s dvije zvjezdice, mogu se kategorizirati jednu kategoriju niže od smještajnog objekta kojem pripadaju.

(5) Najniža kategorija utvrđena za pojedinu vrstu smještajnog objekta podrazumijeva minimalne uvjete koji određuju tu vrstu objekta polazeći od propisanih razlika u kategorijama između postojećih i novih smještajnih objekata.«

Članak 26.

U članku 65. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk koji ispuni uvjete iz stavka 3. ovog članka, privremeno obavljanje djelatnosti odobrit će se kako slijedi:

1. Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk za koji se zahtijeva tri zvjezdice – na rok od 3 mjeseca,

2. Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk za koji se zahtijeva četiri zvjezdice – na rok od 4 mjeseca,

3. Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk za koji se zahtijeva pet zvjezdica - na rok od 6 mjeseci.

Članak 27.

U članku 66. stavak 3. briše se.

Članak 28.

Iza članka 66. dodaje se točka 3. i naslov koji glasi:

»3. Ponovna kategorizacija - po službenoj dužnosti Ministarstva turizma«

Članak 29.

Iza točke 3. » Ponovna kategorizacija - po službenoj dužnosti Ministarstva turizma« dodaje se članak 66a. koji glasi:

»Članak 66a.

(1) U skladu sa zakonom smještajni objekti iz skupine »Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk« koji su kategorizirani kategoriziraju se ponovno po proteku roka od tri godine od dana donošenja rješenja o prvobitnoj kategorizaciji odnosno svake tri godine. Postupak ponovne kategorizacije sukladno zakonu provodi Ministarstvo turizma po službenoj dužnosti. U ovom postupku, može se, ako se ispune zakonom propisani uvjeti, promijeniti kategorija smještajnog objekta.

(2) U postupku ponovne kategorizacije iz stavka 1. ovog članka, činjenično stanje u smještajnim objektima utvrđivat će se vodeći računa o propisima koji su bili na snazi u vrijeme prvobitnog donošenja rješenja (rješenja koje je doneseno u skladu s ovim Pravilnikom). Slijedom toga, svi elementi utvrđeni po ranije važećem propisu, koje po prirodi stvari nije moguće izmijeniti, odnosno uskladiti sa propisom koji se primjenjuje u vrijeme provedbe ponovne kategorizacije smatrat će se dostatnima prema zatečenom stanju. Ova odredba će se primjeniti uz uvjet da u smještajnom objektu nije došlo do promjena koje bi uzrokovale pad kategorije i primjenom ranije važećeg propisa.«

Članak 30.

U članku 67. stavku 2. iza točke 16. dodaje se točka 17. koja glasi:

»17. ZA OSOBE S INVALIDITETOM«

Članak 31.

Članak 70. mijenja se i glasi:

»(1) U skladu sa zakonom zahtjev za razvrstavanje i kategorizaciju smještajnih objekata u vrste: Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk, Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk, Turističko naselje i Turistički apartmani, podnosi se Ministarstvu turizma.

(2) Zahtjev iz stavka 1. mora sadržavati podatke o:

1. Podnositelju zahtjeva;

2. Lokaciji, vrsti i nazivu objekta, razdoblju poslovanja;

3. Kategoriji koja se zahtijeva, maksimalnom smještajnom kapacitetu objekta i uslugama koje se u objektu pružaju;

4. Ukupnoj površini prostora, broju smještajnih jedinica i pobližim podacima o vrstama smještajnih jedinica kojima objekt raspolaže, njihovom uređenju i opremi i dr., sanitarijama i pojedinim sanitarnim elementima za goste (vrstama i broju sanitarnih elemenata), te drugim obveznim i neobveznim elementima i sadržajima u objektu;

5. Voditelju poslovanja.

(3) Zahtjev se može podnijeti i na preslici propisanih Priloga ovog Pravilnika za pojedinu vrstu smještajnog objekta, uz uvjet da se preslika Priloga koristi kao obrazac i podaci popune u koloni »PRIMJEDBE« koja je utvrđena u nastavku materijalnog dijela propisa, a ostali traženi podaci u skladu s ovim člankom daju se na posebnom podnesku.

(4) Zahtjev mora biti popraćen sljedećom dokumentacijom (dokaznim sredstvima):

1. Izvatkom iz Sudskog registra o registriranoj djelatnosti i osobama ovlaštenim za zastupanje podnositelja zahtjeva, odnosno rješenjem o upisanom obrtu i/ili preslikom obrtnice;

2. Preslikom radne knjižice voditelja poslovanja ili drugim dokumentima iz kojih je čitljiv radni status voditelja poslovanja u objektu i stručna sprema kojom raspolaže;

3. O pravu korištenja poslovnog prostora;

4. Grafičkim rješenjem smještajnog objekta;

5. Na zahtjev voditelja postupka, po ukazanoj potrebi, drugim dokumentima kojima se potkrepljuju činjenice koje treba utvrditi u skladu sa zakonom i ovim Pravilnikom.«

Članak 32.

Iza članka 70. dodaje se članak 70a. koji glasi:

»Članak 70a.

(1) U skladu sa zakonom zahtjev za razvrstavanje smještajnih objekata u vrste: Pansion i Guest house, podnosi se uredu državne uprave u županiji, odnosno Nadležnom uredu državne uprave u Gradu Zagrebu (dalje u tekstu: Nadležni uredi), ovisno gdje se nalazi smještajni objekt.

(2) Odredbe stavaka 2., 3. i 4., članka 70. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se i pri podnošenju zahtjeva iz stavka 1. ovog članka.

Članak 33.

Članak 72. mijenja se i glasi:

(1) Razvrstavanje i kategorizacija smještajnih objekata iz nadležnosti Ministarstva turizma provodi se: uvidom u zahtjev i priložene dokaze, utvrđivanjem činjenica očevidom u objektu i primjenom odredbi materijalnog zakona i ovog Pravilnika na utvrđeno činjenično stanje. Očevid u objektima obavljaju komisije Ministarstva turizma koje sačinjavaju najmanje dva člana. Komisije imenuje ministar turizma, na način da službenika ministartva koji je voditelj postupka do donošenja rješenja određuje za predsjednika komisije.

Ostale članove komisija ministar određuje:

– iz redova službenika Ministarstva sukladno rasporedu na poslove,

– po ocijenjenoj potrebi, putem zamolbe za suradnju u skladu sa zakonom, iz redova službenika nadležnih ureda,

– po ocijenjenoj potrebi, iz redova stručnjaka iz područja ugostiteljstva i turizma i iz drugih područja.

(2) Komisije iz stavka 1. ovog članka, ministar imenuje za svaki ili više očevida, odnosno za postupanje u kontinuitetu.

(3) Razvrstavanje smještajnih objekata u vrste: Pansion i Guest house, iz nadležnosti nadležnih ureda, provodi se na način sukladan stavku 1. ovog članka, s tim da komisije za očevid u tim objektima čine isključivo dva člana od kojih je jedan službenik nadležnog ureda – voditelj postupka do donošenja rješenja, a drugi član je službenik nadležnog ureda koji radi na odgovarajućim poslovima. Komisije imenuje čelnik nadležnog ureda.

Članak 34.

Mijenjaju se elementi za kategorizaciju smještajnih objekata utvrđeni u prilozima ovoga Pravilnika i to:

– elementi u Prilogu I. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk – POSTOJEĆI OBJEKTI«,

– elementi u Prilogu II. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk – NOVI OBJEKTI«,

– elementi u Prilogu III. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk – POSTOJEĆI OBJEKTI«,

– elementi u Prilogu IV. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk – NOVI OBJEKTI«,

– elementi u Prilogu V. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU TURISTIČKOG NASELJA – POSTOJEĆI OBJEKTI«,

– elementi u Prilogu VI. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU TURISTIČKOG NASELJA – NOVI OBJEKTI«,

– elementi u Prilogu VII. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU TURISTIČKIH APARTMANA – POSTOJEĆI OBJEKTI«,

– elementi u Prilogu VIII. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU TURISTIČKIH APARTMANA – NOVI OBJEKTI«,

– elementi u Prilogu IX. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU PANSIONA – POSTOJEĆI OBJEKTI«,

– elementi u Prilogu X. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU PANSIONA – NOVI OBJEKTI«,

– elementi u Prilogu XI. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU GUEST HOUSE – POSTOJEĆI OBJEKTI«,

svi tako da glase sukladno istoimenim prilozima u privitku ovog Pravilnika.

Članak 35.

U Prilogu XII. »Grafička rješenja standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije smještajnih objekata iz skupine Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk« riječi: »naziv i vrsta smještajnog objekta« zamjenjuju se riječima: »naziv vrste smještajnog objekta«.

Članak 36.

Prilog XIV. »Elementi za posebne standarde za vrstu: »Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk« »dopunjuju se posebnim standadom za osobe s invaliditetom, koji glasi:

(dopuna u privitku ovog Pravilnika na posebnom Prilogu)

Članak 37.

Prilog XV. »Grafička rješenja standardiziranih ploča za posebne standarde za vrstu: »Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk« dopunjuje se grafičkim rješenjem standardizirane ploče posebnog standarda za osobe s invaliditetom, koji glasi:

(dopuna u privitku ovog Pravilnika na posebnom Prilogu)

Članak 38.

Usklađivanje smještajnih objekata s odredbama članka 14. stavka 2. ovog Pravilnika mora se provesti u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 39.

O zahtjevima za razvrstavanje i kategorizaciju smještajnih objekata u vrste: Pansion i Guest house, koji su na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika zatečeni u postupku upravnog rješavanja u Ministarstvu turizma, odlučit će Ministarstvo turizma.

Članak 40.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/03-01/63
Urbroj: 529-04-03-1
Zagreb, 28. srpnja 2003.

Ministrica turizma
Pave Župan Rusković, v. r.

 

PRAVILNIK
Prilog I. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk – POSTOJEĆI OBJEKTI«
Prilog II. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk – NOVI OBJEKTI«
Prilog III. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk – POSTOJEĆI OBJEKTI«
Prilog IV. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk – NOVI OBJEKTI«
Prilog V. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU TURISTIČKOG NASELJA – POSTOJEĆI OBJEKTI«
Prilog VI. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU TURISTIČKOG NASELJA – NOVI OBJEKTI«
Prilog VII. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU TURISTIČKIH APARTMANA – POSTOJEĆI OBJEKTI«
Prilog VIII. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU TURISTIČKIH APARTMANA – NOVI OBJEKTI«
Prilog IX. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU PANSIONA – POSTOJEĆI OBJEKTI«
Prilog X. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU PANSIONA – NOVI OBJEKTI«
Prilog XI. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU GUEST HOUSE – POSTOJEĆI OBJEKTI«

 

 

PRILOG 17.

POSEBNI STANDARD: ZA OSOBE S INVALIDITETOM

OBVEZNI ELEMENTI

 

Okoliš objekta:

1. Staze široke najmanje 1,20 m.

2. Rampe na stazama i pločnicima za savladavanje razlika u visini,
ako razlike postoje, nagiba do 1:12

3. Površina staza i rampa ravna i protuklizna

Pristup objektu

4. Pristupačna parkirališna mjesta za 5% od ukupnog broja smještajnih jedinica

5. Parkirališna mjesta vidno označena

6. Širina parkirališnog mjesta najmanje 3,60 m, preporučljivo 3,90 m

7. Parkirališno mjesto na udaljenosti do 50 m od ulaza u građevinu

8. Rampa uz stubište za pristup objektu nagiba do 1:10

9. Rampa široka najmanje 0,90 m

10. Podest dug 1,20 m na početku i kraju rampe te na svakih 10,00 m i na svakoj promjeni smjera

11. Površina rampe neklizajuća

12. Dimenzija ulaznog podesta koja omogućava slobodan krug za kretanje
invalidskih kolica promjera najmanje 1,50

13. Automatsko otvaranje ulaznih vrata s intervalom otvaranja min. 5 s

14. Svjetla širina vrata najmanje 0,80 m

15. Dvokrilna vrata: širina jednog krila najmanje 0,80 m

16. Vjetrobran širine koja omogućuje slobodan krug za okretanje invalidskih kolica promjera najmanje 1,5 m

17. Otirači pred vratima u razini s podom i učvršćeni

18. Pragovi vrata niži od 20 mm i zaobljeni

Recepcija

19. Dio recepcijskog pulta postavljen na visinu od 0,90 m od poda

20. Jedan telefon pristupačan korisnicima u invalidskim kolicima na visini od 0,90 do 1,40 m

Sanitarije u javnim prostorima

21. Na ulazu istaknuta reljefna oznaka na visini od 1,5 m

22. Jedna unisex zahodska školjka pristupačna korisnicima u invalidskim kolicima u svakoj smještajnoj i ugostiteljskoj građevini

23. Zahodska školjka postavljena na visinu od 0,45 do 0,50 m

24. Razmak od prednjeg ruba školjke do stražnjeg zida min. 0,65 m

25. Slobodan prostor bočno uz WC školjku od min. 90 cm

26. Rukohvati s obje strane zahodske školjke (zidni, a s druge strane školjke – sklopivi)

27. Razmak između zahodske školjke i najbližeg zida na kojemu je montiran rukohvat od 0,45 do 0,50 m

28. Rukohvati uz zahodsku školjku postavljeni na visini od 0,85 do 0,95 mm i postavljeni 0,15 m od bočnog ruba školjke

29. Pristupačan umivaonik s toplom i hladnom vodom s jednoručnom mješalicom postavljen na visinu od 0,80 do 0,85 m

30. Donji rub ogledala na visini koja ne prelazi 1,00 m ili nagnuto ogledalo ako je smješteno na većoj visini od 1,00 m

31. Sklopke na vodokotlićima i toaletnipapir postavljene na visinu 0,50–1,20 m

32. Mjesto za manevriranje invalidskim kolicima uz svaku sanitariju – najmanje promjera 1,50 m

33. Otvor vrata širok najmanje 0,80 m

34. Kvake jednostavne za rukovanje jednom rukom i nisu okrugle

35. Okov za rukovanje vratima (kvake, brave, ručke itd.) postavljeni do visine od 1,20 do 1,40

36. Pragovi vrata niži od 20 mm i zaobljeni

Horizontalne i vertikalne komunikacije

37. Pristupačan put s invalidskim kolicima do dizala

38. Pristupačne sve etaže sa smještajnim (ugostiteljskim) sadržajima za osobe s posebnim potrebama

39. Dizalo za goste u objektima s jednim katom (dva nivoa na više)

40. Dizalo minimalne unutarnje dimenzije kabine 1,00¤1,30 m

41. Širina otvora vrata dizala najmanje 0,80

42. Kontrolna tabla kraj ulaza u dizalo s reljefnim oznakama na visini od 0,90 do 1,40 m

43. Tabla za upravljanje dizalom s reljefnim oznakama na visini od 0,9 do 1,40 m

44. Interval otvaranja i zatvaranja vrata dizala najmanje 10 sekundi

45. Rukohvati u kabini dizala postavljeni na visinu od 0,85 m

46. Zaštitne ograde oko povišenih dijelova podova viših od 0,40 m

47. Svjetla širina hodnika najmanje 1,50 m

48. Razlike u visinama hodnika svladane rampama ili elevatorima

Smještajne jedinice

49. Objekt mora imati najmanje 5% smještajnih jedinica koje su pristupačne osobama u invalidskim kolicima

50. Ulaz u smještajne jedinice označen reljefno brojem ili drugom oznakom na visini od 1,50 m

51. Kupaonica u smještajnoj jedinici pristupačna

52. Slobodni prostor od ulaznih vratiju u smještajnoj jedinici za pristup krevetu
i ostalom namještaju minimalne širine do 0,90 m

53. Slobodan prostor uz krevet minimalne dužine 1,50 m i širine 0,90 m

Kupaonica

54. Unisex zahodska školjka pristupačna korisnicima u invalidskim kolicima u
svakoj smještajnoj ugostiteljskoj građevini

55. Zahodska školjka postavljena na visinu od 0,45 do 0,50 m

56. Rukohvati s obje strane zahodske školjke (zidni, a s druge strane školjke – sklopivi)

57. Razmak između zahodske školjke i najbližeg zida na kojemu je montiran rukohvat od 0,45 do 0,50 m

59. Rukohvati uz zahodsku školjku udaljeni od zida 35 do 40 mm

60. Sklopke na vodokotlićima i toaletni papir postavljeni na visinu od 0,50–1,20 m

61. Pristupačan umivaonik postavljen na visinu od 0,80 do 0,85 m

62. Donji rub ogledala na visini koja ne prelazi 1,00 m ili nagnuto ogledalo ako je smješteno na većoj visini od 1,00 m

63. Pristupačan tuš i/ili kada

64. Kabina za tuširanje sa zaobljenim pragom koji nije 13 mm viši od okolnog poda

65. Kabina za tuširanje može imati pod spušten u odnosu na pod kupaone ne više od 20 mm

66. Tuševi u kabinama za tuširanje opremljeni elastičnom cijevi dugom najmanje 1,50 m

67. Mjesto za manevriranje invalidskim kolicima – najmanje promjera 1,50 m

68. Otvor vrata širok najmanje 0,80 m

Ugostiteljski sadržaji

69. Restorani ili dijelovi restorana i prostora za posluživanje jela pristupačni osobama u invalidskim kolicima

70. Svjetla širina vrata najmanje 0,80 m

71. Kvake jednostavne za rukovanje jednom rukom i nisu okrugle

72. Okov za rukovanje vratima (kvake, brave, ručke itd.) postavljen do visine od 1,20 do 1.40 m

73. Pragovi vrata niži od 20 mm i zaobljeni

74. Otirači pred vratima u razini s podom i učvršćeni u kutovima

75. Svjetla širina hodnika najmanje 1,50 m

76. Stolovi u restoranima i blagavaonicama prilagođeni za korisnike u invalidskim kolicima najmanje 70 cm slobodnog prostora ispod ploče stola

– istovjetni obvezni elementi koji su ispunjeni pri kategorizaciji Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk smatraju se ispunjenima i po obvezi posebnog standarda

– kupaonica za osobe s invaliditetom ne treba imati propisanu kadu bez obzira na traženu kategoriju.

 

 

DOPUNA PRILOGA XV

GRAFIČKA RJEŠENJA STANDARDIZIRANIH PLOČA ZA POSEBNE STANDARDE ZA VRSTU Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk

Standardizirana ploča za označavanje posebnog standarda za osobe s invaliditetom za vrstu Hotel Dalmacija Hrvatska,alpinizam, plivanje, škola jedrenja, Akcija, Last minute, Adriatic, more, žute stranice, macka,mobilni telefon, bikini, cilj, robna kuca, chat,jadran, apartmani, turistička zajednica, hotelske sobe, Vodice, Betina, Tisno, Biograd, Zadar, Primošten, Solaris, Hotel, Dalmacija, Hrvatska, Kornati, Krka, Šibenik, Dalmacija hotel, lirski, USA Today, rjecnik, Adriatic hotel, First minute, last minute , akcije, rasprodaja, dalmacija otoci hotel, ronjenje, vrijeme, prognoza vremena, Bog, crkva, holiday, odmor, ljetovanje, jahting, najam jahti, charter, krstarenje,recept, karta, sport, travel, cvijet, jedrenje, najam apartmana (apartmani, vile, delux vile), nudist, auto, jabuke, horoskop, digitalni fotoaparat, naturist, beach, sport, jedrenje na dasci, skuteri, biciklizam, pješacenje, suncanje, lijecenje, welness, masaža, Google, Yahoo, eBay, Internet Explorer, božic, igre, video igre, racunala, dating, sex, DVD MapQuest, Hotmail, posao, yahoo e-pošte, film, hotel, hrana, igracka, elektronike, britney koplje, zabava, knjiga, vremensku prognozu, AOL, dar, zdravlje, sklop grad, sears, mp3, vacation, Murter, Kornati, Vodice, Zadar, Katedrala, Krka, Telašcica, Marine, Turisticka zajednica Murtera, Turisticka zajednica Tisnoga, Turisticka zajednica Kornati, Turisticka zajednica Vodice, Turisticka zajednica Zadar, Turisticka zajednica Krka, šibenik, katedrala, turizam, split, hvar, dubrovnik, korcula, krk je metalna ploča (podloga srebrno-metalne boje), a u tamnoplavoj boji je ilustracija posebnosti usluge. Dimenzije standardizirane ploče su: 20 ¤ 20 cm (kvadrat s polukružnim kutevima).

 

 
.
 

 
 
O hotelu

Utemeljen je 1968.g. u Murteru. Smješten na čuvenoj plaži Slanica s pogledom na Kornate. Oduševljava skladom i ljepotom.
 
 
.


.

Kontakti:


Tel: +385 022 431 100
Tel: +385 022 431 111
Tel: +385 92 37438937
Fax: +385 022 435 255

info@hotel-colentum.hr
.
CLUB HOTELA COLENTUM
.
Ostvarite članstvo i iskoristite
brojne pogodnosti i uštede
.
Hotel Dalmacija Hrvatska, Last Minute, Otok Murter, HOTEL COLENTUM, MURTER
.
Turistički vodič otoka Murtera
Kako doći
Općina
Kornati
More
Priroda, more i kopno
Povijest
Kultura
Gastro
 
   

nexusvii ® travaille avec george cox sur une paire de chaussures en sourdine de camouflage.les dessus sont construits de 100% cuir et sont compensées par un bronzage doublure, crepe noir seul et silver oeillets.look classique dans une couleur bizarre.pour ceux avec un japonais, ils & # 8217;ADIDAS J WALL 3 re maintenant au potentiel.plus a nexusvii ® x george cox chaussures apres le clic.ADIDAS KAISER 5 TFshanghai & # 8217;Adidas Adizero F50 FG s fly magasin a de nouveau collaboré avec nike sb et cadeaux pour holiday 2013 le coiffeur themed nike sb. salut.ADIDAS ULTRA BOOSTcela marque la deuxieme collaboration apres la & # 8220; lait & # 8221;NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES blazer en 2007.l'upper propres dans un noir et blanc colorway, dentelles vraiment faire le haut haut basket pop.en outre, une tondeuse graphic a été mis sur la semelle intérieure.le basket des rejets le 24 décembre kasina a sélectionner les détaillants y compris.ADIDAS YEEZY BOOST 350apres une libération anticipée au japon, nike zoom cour supreme faible est arrivé en europe.ADIDAS YEEZY BOOST 550la faible haut basket aurait été conçu dans les 3 colorways par le fragment design, mais pour certaines raisons, le placement du logo habituel hiroshi fujiwara agence de design a laissé cette fois.le basket en bleu, vert et noir,ADIDAS STAN SMITH M SCHUHE avec trois présentant un daim souple dessus, perforées swoosh et terry doublures.une bande blanche est inscrit sur le talon et fait un joli détail.ADIDAS YEEZY BOOST 750tous trois baskets lancer cette semaine en l'air berlin et en ligne a la clairiere.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREdes images détaillées de trois apres le saut.